Words stave- og grammatikkontrol
Først lidt om, hvordan man bruger funktionen.
Vælg fanen Gennemse og herefter Editor ude til venstre, øverst. Nu kan man ude til højre vælge mellem Stavekontrol og Grammatik.
Se også:
Formelt sprog
Klarhed
Ordvalg